Rebelia 3

Młodsza, ambitna siostra najstarszej grupy, wchodząca w wiek „festiwalowy” - czyli wyższy poziom zaawansowania. Chętnie uczestniczą we wszelkich warsztatach i pokazach – poziom średnio zaawansowany (rocznik 2003-2005).

Plan zajęć:
Środa - godz. 16:45 - 18:50 (sala baletowa ul. Wyszyńskiego 65)
Piątek - godz. 16:45 - 18:00

 * wszystkie zajęcia odbywają się na sali baletowej ul.9-go Maja 12,  oprócz środy

~ Jarmila Góra

"Edukacja poprzez taniec, to próba otworzenia człowieka, jego myśli, jego wewnętrznej potrzeby wrażliwości na piękno. To uświadamianie mu, że jest, jaki jest, i jaki tak na prawdę chce być. W tym sensie jest to próba nawiązania rozmowy, nie tylko z odbiorcą ale również z sobą samym, to poszukiwanie dróg i rozwiązań - tak by taniec wyrażał prawdziwe emocje, tak by nimi był. Dlatego według Jarmili tancerz to osoba otwarta na uczenie się, dążąca do perfekcji warsztatu, ale również pełna wyobraźni i indywidualności."