Zajęcia wyrównawcze/choreografia

Zajęcia dodatkowe dla tancerzy z grup pokazowych, mające na celu podniesienie umiejętności technicznych, utrwalenie i dopracowanie choreografii.

Plan zajęć:
Wtorek - godz. 19:00 - 21:00
Sobota - godz. 10:00 - 11:30

 * wszystkie zajęcia odbywają się na sali baletowej ul.9-go Maja 12,  oprócz środy

~ Jarmila Góra

"Edukacja poprzez taniec, to próba otworzenia człowieka, jego myśli, jego wewnętrznej potrzeby wrażliwości na piękno. To uświadamianie mu, że jest, jaki jest, i jaki tak na prawdę chce być. W tym sensie jest to próba nawiązania rozmowy, nie tylko z odbiorcą ale również z sobą samym, to poszukiwanie dróg i rozwiązań - tak by taniec wyrażał prawdziwe emocje, tak by nimi był. Dlatego według Jarmili tancerz to osoba otwarta na uczenie się, dążąca do perfekcji warsztatu, ale również pełna wyobraźni i indywidualności."